Vilkår & Brugerbetingelser

Det er kun tilladt at have en aktiv afspilning / forbindelse af gangen tilknyttet pr. linje. Ønskes flere aktive afspilninger samtidig, kan der købes ekstra linjer via kontrolpanelet, eller vores support bør kontaktes.

Brugerne / køber er indforstået med at afspillerenhedens MAC adresse og linje kan sammenkædes, og herved låses ved benyttelse af visse services.

Det er ikke tilladt at restreame eller videreformidle Ip Tv signalet, da det kun er til eget brug.

Den udleverede linje til afspilning samt login til kontrolpanel er personligt, og må ikke udleveres eller videregives til anden part.

Brugeren / køber er indforstået med, at vores server er overvåget mod misbrug.

Det er bruger / købers ansvar at sikre sig at det app, software eller enhed man benytter til afspilning af Ip Tv, er troværdig at benytte og ikke kopiere, videreformidler eller stjæler oplysninger så som M3U link, stream links, EPG data eller andre ligende oplysninger.

Det er brugerens / købers eget ansvar, at have forstået brugen af Ip Tv. Dansk Ip Tv kan ikke holdes til ansvar ved forkert brug, mangel på viden om Ip Tv eller mangelfuld opsætning af vores service.

Brugeren / køber er indforstået med at, en perfekt afspilningsoplevelse er afhængig af netværksadgang og enheds eventuelle funktioner. Forholdene vil være baseret på placering, internetkapacitet, antal af enheder der er tilsluttet det samme netværk, det indhold der er valgt at afspille, og konfigurationen af den enhed der bruges.

Dansk Ip Tv er ikke forpligtet at yde support på brug af diverse apps, software, enheder eller andet hardware. Det må forventes at bruger / køber selv har sat sig ind i disse forhold omkring brug, opsætning og installation, dog vil Dansk Ip Tv altid være behjælpelig med at guide til problemløsning.

Dansk IP Tv tilbyder en gratis VPN løsning som kun kan benyttes til IPTV, det er ikke muligt at browse på internettet eller have anden form for trafik. Det er bruger / købers eget ansvar at have forstået brugen af VPN, samt installation og opsætning af VPN. Dansk Ip Tv yder ikke fuld support på brug af vores gratis VPN, eller bruger / købers egen VPN service. Vi gør opmærksom på at IPTV kvaliteten kan blive forringet ved brug af VPN, da hastighed, svartider med mere kan blive påvirket.

Bruger / køberen er indforsåret med at Dansk Ip Tv kun er leverandør af IPTV signalet, enten i form af M3U link, MAG Portal, Xteme Codes eller Enigma2, samt andre formater som kunne være supporteret.

Køb betegnes som endeligt, og kan herved ikke annulleres eller refunderes.

Ved køb tages der forbehold for kurs ændringer ved cryptovaluta, samt køber selv afholder eventuelle transfer- og betalingsgebyr.

Det er bruger / købers eget ansvar at sikre alle betalinger med cryptovaluta, er fortaget til den korrekte oplyste modtageradresse, samt at cryptovaluta beløbet stemmer overens med afgivet ordre.

Ved for meget eller for lidt overført cryptovaluta efter oplyste priser, forbeholder Dansk Ip Tv sig retten til at afvise en betaling, eller udtage denne til manuel behandling. Tilbagebetaling af for meget eller for lidt betalte beløb, fratrækkes kursændringer og transfergebyr for tilbageførsel.

Dansk Ip Tv kan ikke holdes til ansvar for svigt i Ip Tv signalet, nedbrud, manglende tv kanaler, film og tv-serier indhold, eller andre driftsforstyrrelser. Kunden / brugeren er indforstået med at der kan forekomme afbrydelser, hvis der fortages vedligehold af vores services.

Udbudet af tv kanaler, film og tv serier kan variere over tid, og kan blive udskiftet uden forudgående varsel. Det er brugeren / købers ansvar at opdatere sin playliste eller app jævnligt, så de sidste nye indhold altid er opdateret.

EPG data kan mangle på nogle tv kanaler, og der ikke kan garanteres 100% fuld EPG data.

Overholdes vilkår og brugerbetingelser ikke, forbeholder Dansk Ip Tv sig retten til at lukke for brugeres abonnement samt linje(r), uden forudgående varsel og tilbagebetaling.

Spørgsmål til vores vilkår og brugerbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.