Vilkår & Brugerbetingelser

- Brugen af IPTV

Det er kun tilladt at have en aktiv afspilning / forbindelse af gangen tilknyttet pr. linje. Ønskes flere aktive afspilninger samtidig, kan der købes ekstra linjer via kontrolpanelet, eller vores support bør kontaktes.

Brugerne / køber er indforstået med at afspillerenhedens MAC adresse og linje kan sammenkædes, og herved låses ved benyttelse af visse services.

Det er ikke tilladt at restreame eller videreformidle IPTV signalet, det kun er til eget privat brug.

Den udleverede linje til afspilning samt login til kontrolpanel er personligt, og må ikke udleveres eller videregives til anden part.

Brugeren / køber er indforstået med, at vores server er overvåget mod misbrug.

Det er bruger / købers ansvar at sikre sig at det app, software eller enhed man benytter til afspilning af IPTV, er troværdig at benytte og ikke kopiere, videreformidler eller stjæler oplysninger så som M3U link, stream links, EPG data eller andre sårbare oplysninger.

Det er brugerens / købers eget ansvar, at have forstået brugen af IPTV. Dansk Ip Tv kan ikke holdes til ansvar ved forkert brug, mangel på viden om IPTV eller mangelfuld opsætning af vores service.

Brugeren / køber er indforstået med at, en perfekt afspilningsoplevelse er afhængig af netværksadgang og enheds eventuelle funktioner samt kapacitet. Forholdene vil være baseret på placering, internetkapacitet, antal af enheder der er tilsluttet det samme netværk, det indhold der er valgt at afspille, og konfigurationen af den enhed der bruges.

Brugeren / køber er indforstået med at der kræves en internetforbindelse til den enhed man ønsker at afspille fra.

- 24 timers gratis prøve

Prøven er aktiv i 24 timer, fra det øjeblik brugeren modtager den i sin e-mail.

DanskIp.Tv udsteder ikke gratis prøveperioder, når der er store sportskampe, motorløb og events. Prøven vil først blive udsted herefter, for at hindre misbrug af DanskIp.Tv gratis prøve service.

DanskIp.Tv tager løbende kontrol af gratis prøver, og ses der et mønster for stor interesse omkring sportskampe, motorløb og events, forbeholder DanskIp.Tv sig retten til at deaktivere en gratis prøve uden varsel.

Der er kun tilladt at bestille en gratis prøve pr. person / bruger samt e-mail adresse. Ser DanskIp.Tv et sammen sammenhæng på bestilling af flere gratis prøver eller tegn på misbrug, forbeholder DanskIp.Tv sig retten til at afvise en gratis prøve.

- Support

Dansk Ip Tv er ikke forpligtet at yde support på brug af diverse apps, software, enheder eller andet hardware. Det må forventes at bruger / køber selv har sat sig ind i disse forhold omkring brug, opsætning og installation, dog vil DanskIp.Tv altid være behjælpelig med at guide til problemløsning.

- VPN

DanskIP.Tv tilbyder en gratis VPN løsning som kun kan benyttes til IPTV, det er ikke muligt at browse på internettet eller have anden form for trafik. Det er bruger / købers eget ansvar at have forstået brugen af VPN, samt installation og opsætning af VPN. DanskIp.Tv yder ikke fuld support på brug af vores gratis VPN, eller bruger / købers egen VPN service. Vi gør opmærksom på at IPTV kvaliteten kan blive forringet ved brug af VPN, da hastighed, svartid / responstid med mere kan blive påvirket.

Det er tilladt at benytte egne VPN service, dog er DanskIp.Tv ikke forpligtet til at garantere at eksterne VPN serviceses vil fungere.

- Selve produktet

Bruger / køberen er indforstået med at Dansk Ip Tv kun er leverandør af IPTV signalet, enten i form af M3U link, MAG Portal, Xteme Codes eller Enigma2, samt andre formater som kunne være supporteret.

Det er bruger / købers eget ansvar, at anskaffe sig en kompatibel enhed til afspilning af IPTV.

- Køb og betaling

Køb betegnes som endeligt, og kan herved ikke annulleres eller refunderes.

Ved køb tages der forbehold for kursændringer ved cryptovaluta, samt køber selv afholder eventuelle transfer- og betalingsgebyr.

Det er bruger / købers eget ansvar at sikre alle betalinger med cryptovaluta, er fortaget til den korrekte oplyste crypto modtageradresse, samt at cryptovaluta beløbet stemmer overens med afgivet ordre.

Ved for meget eller for lidt overført cryptovaluta efter oplyste priser, forbeholder DanskIp.Tv sig retten til at afvise en betaling, eller udtage denne til manuel behandling.

Ved større eller mindre overført beløb end forventet, forbeholder DanskIp.Tv sig retten til at tilpasse til nærmeste abonnements løbetid, uden forudgående varsel samt tilbagebetaling. Resterende beløb anses for værende gebyr, for den manuel behandling af ordre.

Ved en eventuel tilbagebetaling af for meget eller for lidt betalte beløb, fratrækkes kursændringer og transfergebyr for tilbageførsel.

Der tages forbehold for prisstigninger, eventuelle gebyrer og uforudsete økonomiske forhold.

Ved køb eller bestilling af gratis prøve hos DanskIp.Tv abonnement acceptere kunde / bruger at blive automatisk tilmeldt mails, fra vores informationservice "UPDATE @DanskIp.Tv". Disse mails kan til enhver tid afmeldes, hvis kunde / bruger ikke ønsker at modtage disse. Mulighed for afmelding vil fremgå af første mail der ville blive modtaget, eller ved at kontakte DanskIp.Tv support.

- Force majeure

DanskIp.Tv kan ikke holdes til ansvar for svigt i IPTV signalet, nedbrud, manglende tv kanaler, film og tv-serier indhold, eller andre driftsforstyrrelser.

DanskIp.Tv kan ikke holdes til ansvar for, at uforudsete hændelser og situationer som kan eller vil øge presset vores servere, og herved forringe brugsoplevelsen. DanskIp.Tv vil til enhver tid gøre hvad de kan for at løse problemer som måtte opstå, på grund af uforudsete hændelser og situationer.

Kunden / brugeren er indforstået med at der kan forekomme afbrydelser, hvis der fortages vedligehold af vores services.

- Indhold af abonnement

Udbuddet af tv kanaler, film og tv serier kan variere over tid, og kan blive udskiftet uden forudgående varsel. Det er brugeren / købers ansvar at opdatere sin playliste eller app jævnligt, så de sidste nye indhold altid er opdateret.

EPG data kan mangle på nogle tv kanaler, og der ikke kan garanteres 100% fuld EPG data.

- Opsummering

Overholdes vilkår og brugerbetingelser ikke, forbeholder DanskIp.Tv sig retten til at lukke for brugeres konto, abonnementer samt linje(r), uden forudgående varsel og tilbagebetaling.

Spørgsmål til vores vilkår og brugerbetingelser, kontakt venligst vores support.