Vilkår & Brugerbetingelser

Det er kun tilladt at have en aktiv afspilning / forbindelse af gangen tilknyttet pr. linje. Ønskes flere aktive afspilninger samtidig, kan der købes ekstra linjer via kontrolpanelet.

Brugerne / køber er indforstået med at afspillerenhedens MAC adresse og linje kan sammenkædes, og herved låses ved benyttelse af visse services.

Det er ikke tilladt at restreame eller videreformidle Ip Tv signalet, da det kun er til eget brug.

Den udleverede linje til afspilning samt login til kontrolpanel er personligt, og må ikke udleveres eller videregives til anden part.

Brugeren / køber er indforstået med, at vores server er overvåget mod misbrug.

Det er brugerens / købers eget ansvar, at have forstået brugen af Ip Tv. Dansk Ip Tv kan ikke holdes til ansvar ved forkert brug, mangel på viden om Ip Tv eller mangelfuld opsætning af vores service.

Brugeren / køber er indforstået med at, en perfekt afspilningsoplevelse er afhængig af netværksadgang og enheds eventuelle funktioner. Forholdene vil være baseret på placering, internetkapacitet, antal af enheder der er tilsluttet det samme netværk, det indhold der er valgt at afspille, og konfigurationen af den enhed der bruges.

Køb betegnes som endeligt, og kan herved ikke annulleres eller refunderes.

Ved køb tages der forbehold for kurs ændringer ved cryptovaluta, samt køber selv afholder eventuelle transfer- og betalingsgebyr.

Det er bruger / købers eget ansvar at sikre alle betalinger med cryptovaluta, er fortaget til den korrekte oplyste modtageradresse, samt at cryptovaluta beløbet stemmer overens med afgivet ordre.

Ved for meget eller for lidt overført cryptovaluta efter oplyste priser, forbeholder Dansk Ip Tv sig retten til at afvise en betaling, eller udtage denne til manuel behandling. Tilbagebetaling af for meget eller for lidt betalte beløb, fratrækkes kursændringer og transfergebyr for tilbageførsel.

Brugeren / køber har læst og forstået vores FAQ, Hvad er ip tv? samt eventuelle Guides, som kunne have betydning for bruger / køber.

Dansk Ip Tv kan ikke holdes til ansvar for svigt i Ip Tv signalet, nedbrud, manglende tv kanaler, film og tv-serier indhold, eller andre driftsforstyrrelser. Kunden / brugeren er indforstået med at der kan forekomme afbrydelser, hvis der fortages vedligehold af vores services.

Overholdes vilkår og brugerbetingelser ikke, forbeholder Dansk Ip Tv sig retten til at lukke for brugeres abonnement samt linje(r), uden forudgående varsel og tilbagebetaling.

Spørgsmål til vores vilkår og brugerbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.